AGAMFEC dispón para emprego dos seus asociados un servizo de publicación e difusión de documentos, guías, normas… así como dunha revista propia de difusión autonómica: CADERNOS DE ATENCIÓN PRIMARIA onde os interesados poden enviar artigos para a súa publicación.

CADERNOS DE ATENCIÓN PRIMARIA fai seus os Requisitos de Uniformidade para Manuscritos presentados para publicación en revistas biomédicas elaborados polo comité Internacional de Revistas Médicas. Estas normas encóntranse actualizadas na páxina web FISTERRA.

Descargar normas de publicación da revista CADERNOS DE ATENCIÓN PRIMARIA (actualización 2020)

Se quere enviar algún documento de interés ou algún artigo para a súa publicación na revista, fágao chegar escribindo a:

buzoncadernos

(Se tes algun problema co envio contacta  a secretaria@agamfec.com )

Grazas