Medicina Rural: Manifesto de Ávila

O 25 e 26 de Novembro de 2016 celebrouse en Ávila a Xornada sobre o “Presente e Futuro da Medicina no ámbito rural en Castela e León”(http:// www.socalemfyc.org/blog/item/247-presenteyfuturorural), antesala das “I Xornadas de Medicina Rural da semFYC” e lugar de presentación da Declaración de Ávila (http://www.agamfec.com/declaracion-de-avila/), cuxo obxetivo final é o recoñecemento do médico de […]